Design & Usability - PAGE

Velkommen til Erfagruppen Design & Usability

Erfagruppen er organiseret og administreret af Trifork og har til formål at udbrede kendskabet til Usability, Interaktionsdesign og Grafisk design, samt facilitere etableringen af et netværk mellem personer beskæftiget indenfor disse discipliner.

Gruppen faciliterer, at man kan:

  • Dele erfaringer (gode som dårlige)
  • Få inspiration
  • Opnå viden
  • Skabe netværk
Medlemmerne af denne erfagruppe er engagerede i vigtigheden af at involvere brugeren i softwareudviklingsprocessen og ønsker at fastholde og udvide sin viden indenfor feltet, hvad enten man har mange års erfaring, eller er relativt ny indenfor disciplinerne. Gruppen er startet på baggrund af en serie af geeknights afholdt henover 2011-12, som tiltrak sig stor interesse. Dette blev tolket som et behov for et sted, hvor fagpersoner indenfor de tre discipliner kan mødes og diskutere fagspecifikke emner, og tilegne sig den nyeste viden indenfor området. Denne erfagruppe er et initiativ søsat til at kunne imødegå dette behov.
  Arrangementerne
   Erfagruppen afholder ca. fem arrangementer årligt for medlemmerne. Formen kan variere, men oftest varer arrangementet ca. 3 timer og består af ca. 2 gange 1 times fagligt indlæg og efterfølgende networking. Skulle der være stemning for at afprøve andre arrangementsformer er der åbenhed overfor dette. De faglige indlæg kommer fra eksperter inden for de tre forskellige discipliner og medlemmer af erfagruppen. Denne form giver mulighed for både at få diskuteret problemer på konkrete projekter samt mere generel faglig inspiration. Fælles for alle arrangementer er dog, at de blandt andet skabes af deltagerne, og du opfordres derfor til aktiv deltagelse - uanset om du er helt ny eller har arbejdet med design og usability i mange år.
    Har du et indlæg, du gerne vil have på programmet, kontakter du blot Janne Jul Jensen som står for gruppen og som vil vurdere om, hvor og hvornår dit indlæg kan passes ind i programmet. Har du ønsker til oplægsholdere, kan disse ligeledes sendes til Janne Jul Jensen som vil undersøge muligheden for at opfylde dette. Det konkrete indhold samt tid og sted annonceres via nyhedsbreve samt her på siden, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig møderne.