September 2015

Efter den store succes med besøget af Rolf Molich i januar, har han meldt sin ankomst igen i september, denne gang med en stor nyhed indenfor usability:
Taler: Rolf Molich, ejer af DialogDesign og dansk usabilitys “Grand old man"
Tid: September 14, 2015 , kl. 16:00-19:00

Kontakt:  Benedikte Schaltz
Sprog: Dansk 
Titel: Do you speak Usability? - UX certificering i Danmark 
Beskrivelse:

Dette er en unik mulighed for at få papir på sine færdigheder på områderne usability (brugervenlighed) og user experience, både for dem der ikke har UX-papirer, og også for dem der gerne vil have papirerne opdateret. Rolf Molich holder orienteringsmøde om UX certificering i Danmark, en certificeringen der er anerkendt af faglige organisationer i Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, England og Danmark. 

Fra maj 2015 er det blevet det muligt at få papir på sin UX viden. Rolf Molich vil på dette møde præsentere UXQB's UX certificeringsprogram (se også www.uxqb.org) og fortæller om opbygningen af certificeringssystemet. Rolf giver eksempler på, hvad man skal vide for at blive certificeret, og viser eksempler på de opgaver, som man skal kunne løse for at få certifikatet.

I første omgang introduceres CPUX-F, Certified Professional for usability and User Experience Foundation level. Senere kan man også blive certificeret som usability tester og user requirements engineer. Certificering er en god måde at vise omverdenen, at du aktivt vedligeholder din faglige viden.

Kursusdeltagelse er ikke en forudsætning for certificering, eksamen kan også bestås uden.

Biografi: 

Rolf Molich blev civilingeniør fra DTU i 1974 med speciale i softwareengineering. Han har arbejdet med brugervenlighed siden 1984. I februar 1997 blev han selvstændig og har siden ledet firmaet DialogDesign, som han grundlagde i 1993. 

Rolf er også ekstern lektor ved DIKU, Datalogisk Institut - Københavns Universitet, hvor han underviser studerende i Menneske-datamaskineinteraktion. Han er stolt af, at hans studerende i 2013 udpegede ham som "årets underviser" for sin brugervenlige undervisning. 

Rolf har opfundet den heuristiske inspektionsmetode (sammen med Jakob Nielsen) og har arrangeret en række sammenlignende usability-studier (CUE-studierne), hvor op til 35 professionelle teams uafhængigt vurderede det samme produkt. Rolf modtog UXPA-Is "Lifetime Achievement Award" i juli 2014. 

Rolf elsker at observere brugere f.eks. ved en billetautomat på en station, for diskret at lære om brugernes utrolig logiske reaktion på ulogiske produkter.