Januar 2014

Taler: Lene Nielsen, Lektor, IT University of Copenhagen

Tid: 23. januar 2014, kl. 16:00-19:00


StedTrifork A/S, Margrethepladsen 4, 8000 Aarhus C

KontaktTine Grarup

Sprog: Dansk


Titel: Personas - hvorfor, til hvad, og hvornår virker metoden?

Åbning af Center Persona Research & Application

Beskrivelse
Mennesker forholder sig helst til andre mennesker, ikke til groft forenklede stereotyper eller segmenter. Personas sætter fokus på de virkelige brugere som udgangspunkt for design af systemer, services eller produkter. Det er et stærkt værktøj, til at gøre systemer, services eller procdukter bedre anvendelige for brugerne.

Personas har især været anvendt i udvikling af IT-systemer, men har i dag en meget bredere anvendelse, f.eks. i design af services, og kommunikation både internt og eksternt i virksomheder og organisationer. 

Persona metoden har været anvendt i mange år i Danmark, men meget få ved hvordan man bedst anvender metoden, hvilke fordele og forhindringer der er ved metoden. I dette oplæg vil jeg komme ind på hvordan metoden anvendes i danske virksomheder og samle op på virksomhedernes  erfaringer. Oplægget vil starte med en kort introduktion til metoden og slutte med en øvelse hvor vi prøver at anvende metoden i en konkret design situation.

Biografi
Lene Nielsen er Danmarks førende specialist i personas. Hun har skrevet en række artikler om hvordan man bruger personas og udgiver to bøger om at bruge personas:

Persona – brugerfokuseret design og Personas – User Focused Design. Hun har en Ph.d. i Personas og Scenarier og har mange års erfaring med at samarbejde med industrien og det offentlige om udvikling og anvendelse af personas. Lene Nielsen er ansat som lektor på IT Universitet i København og leder af Center for personaforskning & anvendelse.


Tilmelding
Tilmelding kan ske ved at kontakte Tine Grarup og oplyse medlemsnummer, samt navne på deltagerne.

Husk at melde afbud hvis du alligevel ikke kan komme!

Grundet max deltagerantal på arrangementerne, har vi indført et no-show gebyr på 200 kr. Framelding skal ske senest dagen før kl. 9:00 til Tine Grarup