Marts 2013

 

Taler: Lisbeth Hvingtoft, Digitaliseringsstyrelsen

Tid: 7. marts 2013, kl. 16:00-19:00


StedTrifork A/S, Margrethepladsen 4, 8000 Aarhus C

KontaktTine Grarup

Sprog: Dansk


Titel: Brugervenlighed i offentlige digitale selvbetjeningsløsninger

 

Beskrivelse

Lisbeth vil fortælle om de fællesoffentlige krav til brugervenlige selvbetjeningsløsninger for borgerne. Oplægget vil blive krydret med konkrete eksempler på, hvordan det konkret står til med brugervenligheden i de digitale selvbetjeningsløsninger. Endvidere fortæller Lisbeth om det igangværende arbejde med en fællesoffentlig udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger, hvor kvalitetskravene er et helt centralt omdrejningspunkt. Der er plads til dialog og diskussioner undervejs.

 

Biografi

Chefkonsulent Lisbeth Hvingtoft arbejder i Digitaliseringsstyrelsen, som er en del af Finansministeriet. Lisbeth har i de seneste ti år arbejdet med udvikling af den offentlige digitalisering, heraf de seneste fem år i Kontoret for borger.dk og digital kommunikation. Her udvikles og drives den fællesoffentlige borgerportal borger.dk., som er én indgang for borgerne til hele det offentlige Danmark.

Lisbeth har de seneste år været leder af et projekt, som skal sikre brugervenlige selvbetjeningsløsninger for borgerne, når de skal i kontakt med det offentlige. Arbejdet med brugervenlige selvbetjeningsløsninger er en væsentlig forudsætning for et mere digitalt offentlig Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen.

Det centrale mål i den danske digitaliseringsstrategi er, at 80 pct. af borgernes skriftlige kommunikation med det offentlige skal foregå digital i 2015. Allerede fra 1. december 2012 og frem er der flere og flere områder, hvor borgerne kun kan møde det offentlige digitalt. Det gælder f.eks. når borgerne skal melde flytning, søge børnepasning, melde børn i skole og mange flere områder.

 

Tilmelding

Tilmelding kan ske ved at kontakte Tine Grarup og oplyse medlemsnummer, samt navne på deltagerne. 

Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme!

Grundet max deltagerantal på arrangementerne, har vi indført et no-show gebyr på 200 kr. Framelding skal ske senest dagen før kl. 9:00 til Tine Grarup