November 2013

Taler: Marianne Lykke, Professor og Pernille V.K. Andersen, Ph.D. studerende, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Tid: Tirsdag d. 19. november 2013, kl. 16:00-19:00


StedTrifork A/S, Margrethepladsen 4, 8000 Aarhus C

KontaktTine Grarup

Sprog: Dansk


Titel: Brugerdrevet design

 

Beskrivelse: Seminaret har fokus på metoder til brugerdreven udvikling af IKT systemer og består af to introducerende oplæg med efterfølgende workshop. Første oplæg har fokus på tilgange til og udfordringer i  anvendelsen af bruger-drevne metoder. Andet oplæg sætter fokus på brugen af medierende artefakter i eksplorative brugerundersøgelser, hvor formålet er at skabe adgang til brugernes forståelse, ønsker og forestillinger. I den efterfølgende workshop gennemføres en kreativ øvelse der hedder ’what if’. ’What if’ benyttes ofte som en åbningsreplik indenfor design, fordi der i ordet ligger et ønske om at forestille os noget anderledes, og tænke udover det eksisterende. Gennem øvelsen er formålet at udfordre fantasien og stimulere idégenerering ved brug af billeder der simulerer situationer og teknologier. Med udgangspunkt i dekorte oplæg og deltagernes egne erfaringer afsluttes seminaret med en fælles diskussion af centrale dilemmaer omkring brugerdreven IKT design.

Mødet vil bestå af både oplæg og workshop indenfor emnet, og agendaen vil se ud som følger:

16.00 – 16.15 - Velkomst og introduktion

16.15 – 16.45 - Kort om brugerdreven IKT design (v. professor Marianne Lykke)

16.45 – 17.15 - Hvorfor benytte materielle artefakter til brugerinvolvering (v. PhD. Studerende Pernille V. K. Andersen)

17.15 – 17.45 - Forplejning og networking

17.45 – 18.30 - Workshop – en indkøbscase med fokus på IKT design

18.30 – 19.00 - Dilemmaer i Brugerdreven design – diskussion og opsamling

 

Biografier: 

Marianne Lykke, Professor og vidensgruppeleder for e-Learning Lab, Institut for Kommunkation, Aalborg Universitet
Marianne arbejder med design af IKT systemer til læring og videndeling primært I organisationer. Hun har specielt fokus på design af informaionsarkitektur og på design baseret på viden nom brugernespraksis omkring systemet.

Pernille V.K. Andersen, ph.d. studerende knyttet til e-Learning Lab, Institut for Kommunkation, Aalborg Universitet
Pernille’s ph.d. projekt er en del af UserTec projektet, der handler om udvikling af energieffektiv teknologi, der I højere grad tilpasses brugernes behov, og udvikles så de understøtter brugernes praksis i en bæredygtig retning. Pernille arbejder i projektet med udvikling af bruger-drevne metoder.

 

Tilmelding
Tilmelding kan ske ved at kontakte Tine Grarup og oplyse medlemsnummer, samt navne på deltagerne.

Husk at melde afbud hvis du alligevel ikke kan komme!

Grundet max deltagerantal på arrangementerne, har vi indført et no-show gebyr på 200 kr. Framelding skal ske senest dagen før kl. 9:00 til Tine Grarup