September 2013

Taler: Christian Jantzen, Professor, ph.d., Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Tid: 18. september 2013, kl. 16:00-19:00


StedTrifork A/S, Margrethepladsen 4, 8000 Aarhus C

KontaktAnna Ebdrup

Sprog: Dansk


Titel: Oplevelsesdesign: samfundsmæssige forudsætninger, psykologiske virkemidler og designmæssige krav og muligheder.

 

Beskrivelse: På den ene side er oplevelser almenmenneskelige: mennesker har til alle tider oplevet noget og oplevelser har da også en væsentlig funktion i menneskets tilværelse. Oplægget vil belyse denne funktion i forhold til menneskets psyke. På den anden side er det forholdsvis nyt, at tilbud uden for underholdnings- og kulturbrancherne tilrettelægges med henblik på at give brugeren eller kunden oplevelser. Ud fra en række eksempler viser oplægget, hvordan oplevelser opstår, hvordan de kan designes og hvilke krav et "godt" oplevelsesdesign skal opfylde.

 

Biografi: Christian Jantzen er uddannet i Holland (Utrecht) og Odense og har siden 1991 været ansat på Aalborg Universitet, hvor han har forsket og undervist i markedskommunikation og kulturanalyse. I de senere år har han især beskæftiget sig med oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign. Det sker ud fra følgende grundtanke: I et overkommunikeret samfund udsættes (for)brugere eller modtagere af mediebudskaber dagligt for en mængde uopfordrede henvendelser fra en lang række kommunikatører og andre aktører. Disse henvendelser vil typisk blive opfattet som uvedkomne: som støj, forstyrrelse, irritation. For tilrettelæggere af budskaber drejer det sig derfor om at designe tilbuddet, så det opleves som både relevant og interessant af brugeren/modtageren. Oplevelsesdesign er en af de tilgange, som kan skabe involvering og engagement i tilbuddet. 

Christian Jantzen har især beskæftiget sig med design af oplevelser i den fysiske verden: fx i butikker eller på museer. Han har publiceret en række videnskabelige artikler og bøger om emnet. Den seneste bogpublikation er "Oplevelsesdesign. Tilrettelæggelse af unikke oplevelser" i 2011, som er udkommet på Samfundslitteratur.

 

Tilmelding

Tilmelding kan ske ved at kontakte Anna Ebdrup og oplyse medlemsnummer, samt navne på deltagerne.

Husk at melde afbud hvis du alligevel ikke kan komme!

Grundet max deltagerantal på arrangementerne, har vi indført et no-show gebyr på 200 kr. Framelding skal ske senest dagen før kl. 9:00 til Anna Ebdrup.