HTML5 og CSS3 - Fundamentals

Firmakursus

HTML5 og CSS3 - Fundamentals

Price:

105.000,00 kr.

Spørgsmål til produktet?

Beskrivelse

HTML5 og CSS3 har for alvor fået sit store gennembrud i webudviklingen. De fleste udviklere er nu klar over, at spec’en er blevet en candidate recommendation (hvilket bl.a. medfører at den er feature complete).

Beskrivelse
Dette kursus vil give en introduktion til en række af de nye features i HTML5 og CSS3. Progressive Enhancement vil være en rød tråd i fremlæggelsen og øvelserne. Feature Detection vil blive behandlet ved hvert nye emne, og Polyfills vil præsenteres, der hvor det giver mening. For CSS3 delen vil Responsive Web Design ligeledes være et gennemgående tema.

Kurset vil dels bestå af teori men også en god del hands-on, hvor teorien bliver overført til praktiske eksempler.

Det skal bemærkes, at underviseren har baggrund som programmør og ikke som designer. Tilgangen til emnerne vil derfor være teknisk, og det kunstneriske vil så være op til kursisten selv.

Moduler
Vi har emneopdelt kurset, så det er muligt at vælge enkelte moduler eller at følge hele kurset.

Fuldt kursus: 2 dage med HTML5 og 1 dag med CSS3
HTML5-only: 2 dage med HTML5
CSS3 og HTML5 Intro: 1 dag med CSS3 og 1 dage med HTML5
CSS3-only: 1 dag med CSS3

Nye færdigheder

 • Teoretisk- og praktisk kendskab til udvalgte dele af CSS3 specifikationen.
 • Teoretisk- og praktisk kendskab til Responsive Web Design.
 • Teoretisk- og praktisk kendskab til udvalgte dele af HTML5 specifikationen.
 • Teoretisk- og praktisk kendskab til Progressive Enhancement, feature detection og polyfills

Forudsætninger
Det forventes, at kursisten har et grundlæggende kendskab til HTML, JavaScript og CSS (hvis CSS3 delen vælges).

Indhold
CSS3

 • Introduction to CSS3
 • Selectors
 • Pseudo-classes
 • Media Queries
 • 2D Transformations
 • 3D Transformations
 • Transitions
 • Animations
 • Feature detection with Modernizr
 • Responsive Web Design

HTML5 – Part I

 • Introduction to HTML5
 • Text and Structure
 • Forms
 • Audio
 • Video: • WebVTT
 • SVG: • SMIL • SVG and Video • raphael.js
 • Canvas: • Canvas and Video • Animations • processing.js
 • File API
 • Feature detection with Modernizr
 • Progressive Enhancement

HTML5 – Part II

 • Drag and Drop
 • Storage
 • AppCache
 • XMLHttpRequest Level 2: • Cross Origin Resource Sharing • Progress Events • Binary Data
 • History API
 • Server-Sent Events
 • WebSockets
 • WebWorkers
 • GeoLocation
 • Device Orientation

Varighed: Op til 3 dage, fra 9.00 til 17.00

Pris: 35.000 kr. pr. dag, ekskl. moms. Maks. 12 deltagere. Kunden står for lokale, AV og forplejning. GOTO Academy leverer underviser og kursusmateriale.

Læs vores kursusbetingelser her.

Er du interesseret i et firmakursus, så send os en mail eller ring til kursuschef Trine Mathorne på mobil: 29 78 30 30.